Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

06/02/2015, 13:16

Những trò chơi giản dị, nét mặt vô tư của những cô cậu bé trong bộ ảnh đưa người xem trở về với tuổi thơ hồn nhiên năm nào. Theo emdep

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

 • Bộ ảnh đẹp: "Xin một vé đi về tuổi thơ"

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước