Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

24/05/2016, 16:20

Bé gái hóa thân thành “cô nông dân” trong chiếc áo bà ba trắng khiến dân mạng “liêu xiêu”.

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

 • Bộ ảnh “cô nông dân nhí” 11 tháng tuổi siêu đáng yêu

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước