Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

13/06/2016, 14:51

Mới 4 tuổi mà cô bé Lâm Nhi (Hà Nội) đã bộc lộ tài năng làm người mẫu ảnh.

  • Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

  • Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

  • Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

  • Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

  • Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

  • Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

  • Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

  • Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

  • Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

  • Bé gái 4 tuổi Hà Nội diễn cực đáng yêu bên hoa sen

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước