Bạn thông minh như học sinh lớp mấy?

617
Đã làm

0
Bình luận

Cùng xem thử liệu bạn có đang "ngồi nhầm" lớp không nhé!

  • Kết quả

  • Trình độ của bạn chắc chỉ đang ở ngưỡng học sinh lớp 5 thôi. Kiến thức chữ nghĩa trả hết cho thầy cô rồi!

  • Kiến thức của bạn đang gần tương đương học sinh lớp 9 đấy. Nhìn chung thì bạn học 10 phần, giữ lại cho mình 5 phần và "tặng trở lại" 5 phần kia cho thầy cô.

  • Wow, bạn có thể đang ở ngưỡng của một học sinh lớp 12 đấy! Kiến thức học bao nhiêu là vô bấy nhiêu :))

Bình luận

HÀNG ĐẦU

CHIA SẺ

HOT