Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

12/07/2016, 08:46

Bae Suzy vừa được chọn là gương mặt trang bìa cho một ấn phẩm thời trang số tháng 7/2016.

  • Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

  • Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

  • Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

  • Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

  • Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

  • Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

  • Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

  • Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

  • Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

  • Bạn gái Lee Min Ho khoe nhan sắc trưởng thành trên tạp chí

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước