Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

06/02/2015, 13:16

Chùm ảnh lấy bối cảnh nửa trên là bầu trời nửa dưới là lòng đại dương của nhiếp ảnh gia Matty Smith khiến người xem phải mê mẩn vì kỹ thuật chụp tuyệt vời. nguồn: Vietdesigner

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

 • Ấn tượng bộ ảnh giao thoa giữa trời và biển cực đẹp

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước